DSC_0612_851x1280_.jpg

Ervaringen

Ik kreeg van mijn werkgever de kans om een coachingstraject te volgen bij Tanja. Na een heftig jaar vormde mijn baan in de zorg een zware belasting in combinatie met mijn gezinsleven. Mijn emmer was vol. Ik had geen idee meer wat er allemal inzat en al helemaal niet hoe ik hem weer leeg moest maken. Tanja heeft me op een liefdevolle,milde manier geholpen om de inhoud van mijn "emmer"te bekijken en te sorteren. Al snel kwam ik tot het inzicht dat ik bang was voor wat ik tegen kon komen, maar Tanja gaf me het vertrouwen dat het goed zou komen. Met behulp van de gesprekken en een hypnosesessie ben ik er snel weer bovenop gekomen. Mijn emmer is weer bijna leeg en ik heb nieuwe inzichten verworven waarmee ik betere keuzes kan maken. heel erg bedankt Tanja!
W.B. Aug 2017

Ik ben bij Tanja terecht gekomen voor een coachsessie, maar al snel hebben we dit gecombineerd met hypnose. Dit was in mijn ogen een perfecte combinatie. Ik was helemaal vastgelopen in mijn werk en prive en door de gesprekken werd me weer snel duidelijk wat mijn eigen rol was en hoe ik verder moest gaan. De hypnose heeft dat proces versneld en bepaalde onderdelen gemakkelijk gemaakt. Tanja heeft me de spiegel voorgehouden en een figuurlijke schop onder mijn kont gegeven, waardoor ik weer letterlijk in beweging ben gekomen. Door de hypnose ben ik bijvoorbeeld van mijn oreo verslaving af gekomen. Hypnose is voor mij een stok achter de deur gebleken, je hebt het niet in de gaten maar het werkt wel door in je onderbewustzijn waardoor je andere keuzes gaat maken en het proces gemakkelijker lijkt te gaan. Kortom, ik kan het iedereen aanbevelen, want dat het Tanja gelukt is mij van de oreo's af te krijgen is een groot compliment waard!
Regelmatig ga ik terug voor een "APK hypnosesessie" waardoor ik gerealiseerde veranderingen makkelijker vast kan houden.
Jo maart 2017

Tanja, heel erg bedankt voor het luisteren, mee denken, het mezelf laten denken.
Je hebt mij enorm geholpen.

Kim
april 2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tanja stelt haar vragen op een manier, waardoor ik zelf ga nadenken over oplossingen. Zodra ik deze oplossing heb uitgesproken, toetst ze of deze te realiseren is. Ik ga nadenken over hoe ik de oplossing in de praktijk kan ga uitvoeren. Hierop bevestigt ze mijn oplossing. Ze geeft duidelijk aan dat ik tot die oplossing ben gekomen en zo voelt het ook. Ze meldt op geen enkel moment zou je het zus of zo kunnen doen? De rust die ze uitstraalt, geeft veel  ruimte aan mijn eigen denken en mijn verhaal.  Ze laat geregeld pauzes vallen, zodat er rust en ruimte is om na te denken en er een fijne sfeer ontstaat. Ik voel me niet opgejaagd en voel dat er tijd voor me is. Tanja’s houding is naar mij toegewend, open en ik kan aan haar zien dat ze interesse heeft in mijn verhaal. Ze laat niet zien of iets goed of fout is wat ik zeg. Ze laat mij mijn mening hebben. Tanja geeft tussendoor geregeld complimenten over hoe ik mijn oplossing ontdek, door te zeggen: je hebt zelf je oplossing gevonden, goed hoor.


Ik heb haar ondersteuning  als zeer prettig ervaren. Door de manier van vragen, door de rust, die Tanja uitstraalde en door haar geïnteresseerde houding, kon ik zelf tot oplossingen komen.
De door mij zelf ontdekte oplossingen, geactiveerd en gestimuleerd door Tanja heb ik al omgezet in daden.

Ik dank Tanja voor deze mooie bijdrage aan een stukje levensgeluk van mij.

Finy
november 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Graag wil ik mijn ervaring met jullie delen. Op het moment dat ik het even allemaal niet meer wist heb ik middels de coaching / begeleiding van Tanja weer regie gekregen over mijn eigen leven. De manier van benadering is zeer respectvol en warm. Het is niet alleen praten maar ook actief aan de slag gaan met eigen ideeën die je tijdens de coaching samen onderzoekt en vervolgens omzet in actie!
Ik heb weer zelfvertrouwen, heb belangrijke keuzes gemaakt en stappen gezet richting de toekomst.
Tanja bedankt!
Ik gun iedere persoon gesprekken met Tanja.

Sophie
november 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tanja heeft in oktober '15 een workshop aangeboden aan ons team jeugdbescherming / jeugdreclassering omtrent suïcidepreventie. Een training die - wat het thema betreft alleen al - aan elk team in de zorg aangeboden zou moeten worden in deze tijd gezien het een thema is waar nog (steeds) veel te weinig aandacht aan wordt gegeven binnen organisaties. Tanja Bour van Ganesha Counseling biedt een antwoord op de vraag die er is in het veld van de operationele hulpverleners;
"Hoe om te gaan met signalen en hoe erop te reageren?" 
Tanja geeft op toegankelijke wijze een training die door het hele team goed werd ontvangen. Ze weet waar ze het over heeft en kan op een laagdrempelige wijze het team bevragen naar hun ervaringen met het thema. Zonder veroordeling geeft Tanja toepasbare tips aan het team en krijgt een beladen thema als dit een plek binnen het team. Het actief bezig zijn met een thema als dit kan een groot verschil maken. De manier waarop Tanja deze training verzorgt is zeer operationeel in vrijwel alle teams die actief zijn 'in het veld'; een aanrader!
 
Kay-Michael Johnen
Gebiedsmanager William Schrikker Groep
22-10-2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na verschillende therapieën die me elk weer nieuwe inzichten brachten kwam ik bij Tanja. Ik had de laatste jaren veel geleerd over mezelf en vooral over de manier waarop ik omging met gebeurtenissen in mijn leven. Steeds weer kwam ik dichter bij  “wie ik ben”.
De manier waarop Tanja werkt is inzichtgevend. Door stapsgewijs MIJN doelstellingen te formuleren en concreet te maken werd me duidelijk wat ik graag wil. Ik wilde mijn frustratie visueel maken. Dat was mijn doelstelling. Met een vriendin ging ik aan de slag om te schilderen.
En het lukte!
Alleen al het maken van mijn schilderij bracht zoveel bevrijding. Nu staat het thuis en geeft nog steeds letterlijk ruimte in mijn lijf en leven. En dat geeft lucht.
Tanja, dankjewel voor je begeleiding, je bent een kanjer.

Carla
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORGB is een opleidingsinstituut dat gespecialiseerd is in het opleiden en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, c.q. beroep. Om voor deze doelgroep een project te organiseren dat een positief resultaat heeft, is het begeleiden van de deelnemers bij zaken die met werken en leren te maken hebben, erg belangrijk. Er dient immers een transitie bij onze deelnemers bereikt te worden, zodat de focus weer op zelfredzaamheid en werk kan komen te liggen. Tanja is een van de coaches geweest die de afgelopen periode voor ons gewerkt hebben bij het begeleiden van onze deelnemers bij dit transitietraject. We hebben Tanja leren kennen als een gedreven coach die vakkundig en met grote inzet aan de begeleiding werkt. Zij moet eerder afgeremd worden als aangespoord, omdat de zakelijkheid niet uit het oog verloren mag worden. Tanja werkt flexibel en is breed inzetbaar waar het de doelgroep betreft. Ze kan met jongeren net zo goed overweg als met volwassenen. Coachen bij een opleidingstraject is een doelgericht coachingstraject waarbij het doel vooraf vast staat, namelijk een diploma en een baan. Tanja heeft laten zien dat ze dit beheerst en ze is van meerwaarde geweest voor het ontwikkelingsproces van onze deelnemers.
Tanja  heeft een eigen bedrijf opgericht, Ganesha Counseling, en wij hebben in onze samenwerking dus formeel gebruik gemaakt van de diensten van dit bedrijf. Het is ons goed bevallen en zij zal voor de toekomst zeker op onze short list van samenwerkingspartners staan.

drs. J.P.D. (Joep) Vossen
orgb - Grotestraat 24 - 6067 BR Linne
T 0475 60 00 77 - M 06 42 77 38 28
joep.vossen@orgb.nl - www.orgb.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 21 mei 2015 heeft Tanja  een workshop Suïcide preventie gegeven bij Zorggroep Triade.
Ik heb haar gevraagd om deze workshop te geven om de ambulant begeleiders bij Zorggroep Triade informatie te verstrekken over dit onderwerp en handvaten te geven in de begeleiding van cliënten van Zorggroep Triade.
Deze workshop is een succes geweest binnen het team. Tanja heeft op een zeer prettige manier uitleg gegeven over dit onderwerp. Ze betrekt de mensen bij de presentatie door ze actief mee te laten denken en mee te laten doen. Ze heeft op een heldere wijze uitleg gegeven hoe processen verlopen bij mensen die suïcidaal zijn. Zoals dat het begint in de onderlaag waarbij  mensen die suïcidaal zijn hun gedachten bij hun zelf houden, tot de bovenlaag waarbij mensen die suïcidaal zijn signalen gaan afgeven. Ze heeft handvaten meegegeven hoe hier als hulpverlener mee om te gaan en wat je juist wel moet doen, of juist beter niet kan doen. Ook heeft ze de groep actief betrokken door in groepjes uit elkaar te gaan en stellingen met elkaar door te nemen. Hierdoor konden de medewerkers nadenken over hun eigen waarden en normen over dit onderwerp en hoe je hier vervolgens als hulpverlener mee omgaat naar je cliënt toe.
De feedback die ik achteraf van de medewerkers kreeg over de workshop waren allen positief. Ze hebben meer handvaten en kunnen dit nu nog beter bij cliënten gaan toepassen.
 
Zorggroep Triade
Esther Helgers-Geelen
Manager Forensische Zorg