IMG_1151a.jpg

Voor wie

Met mensen die door omstandigheden tijdelijk vastlopen, wil ik graag samen onderzoeken welke patronen er mogelijk ten grondslag liggen aan de ervaren problemen.
Bijvoorbeeld:
- je voelt je onzeker en weet niet welke keuzes je wilt maken
- je hebt te maken gehad met een groot verlies
- je ervaart spanningen in je gezin of relatie
- het opvoeden van je kinderen verloopt niet altijd even makkelijk
- je ervaart hinder door ADHD,ASS,depressie
- de balans tussen werk en prive is verstoord
- je bent altijd maar moe zonder lichamelijke oorzaak

We gaan samen op zoek welke hulpbronnen en mogelijkheden er zijn om effectiever te kunnen omgaan met jezelf, met relaties, met je werk en met andere mensen.

Door mij veel gebruikte manieren om met mensen aan de slag te gaan zijn: RET ( rationeel emotieve therapie) , Oplossingsgerichte gesprekken,ACT ( acceptance and commitment therapy),hypnose en mBIT ( multiple brain integration therapy).

Ook kinderen en jongeren zijn van harte welkom om met mij te praten ,te tekenen, te spelen over moeilijkere zaken in hun leventje.
Bijvoorbeeld:
- je ouders (zijn) gaan scheiden
- je wordt gepest
- je bent alsmaar bang iets fout te doen

Met bedrijven die op zoek zijn naar een coach of counselor wil ik graag bekijken welk aanbod op maat ik kan verzorgen. Te denken valt aan individuele begeleiding, veranderingstrajecten, re-integratie etc. Zie voor meer informatie de flyer "Vitaliteit en Veerkracht" onder het tabblad "counseling".


Ik verzorg ook workshops op maat voor teams binnen de hulpverlening en het onderwijs. Deze workshops worden gekenmerkt door een hoge mate van interactie en zelf ervaren en doen.  Onderwerpen kunnen zijn: suicidepreventie, oplossingsgericht werken, gespreksvoering. Zie hiervoor ook de flyer "Suïcidepreventie" onder het tabblad "counseling".